aktualizováno: 31.12.2018 01:20:12 

Sdružení pro Krompach z.s.

Cyrilometodějské slavnosti 2017

10. Cyrilometodějské slavnosti v Krompachu 1.7.2017

Letos v sobotu 1.7. se uskutečnil již desátý ročních Cyrilometodějských slavností, které zahájil kromě oficiální představitelů obce a SpK i průvod Cyrila a Metoděje  a jejich věrných přátel. Jednotlivé akce probíhaly od 10ti hodin dopoledne až do pozdních nočních hodin. Celý den bylo co sledovat a dobře se bavit.

Slavnosti se uskutečnily pod záštitou hejtmana Libereckého kraje a ve spolupráci s Obecním úřadem , firmou Nomiret a místním SDH a mnoha dalšími ochotnými spolupracovníky z řad místních občanů a rekreantů. Škoda, že letos nemohl přijet oblíbený kouzelník Hudyny, který při cestě na slavnosti "nezvládl" svá kouzla a došlo k dopravní nehodě. Ale vypomohla skupina historického šermu Garde Cvikov, která ochotně přidala "šermířskou pohádku", kterou ocenily hlavně děti z DD Krompach. Škoda že tak úplně nespolupracovalo počasí a déšť vyháněl návštěvníky, ale přesto byla akce úspěšná a všem zúčastněným bychom chtěli touto cestou velmi poděkovat. Zejména pak všem dobrovolníkům, kteří pomáhali jak s přípravou akce, tak i s její realizací. Zejména těm, kteří spolupracovali na zajištění elektrické přípojky pro pouťové atrakce, místnímu dětskému domovu pod vedením pí. ředitelky Stiblíkové a sousedům, kteří nezištně poskytli elektřinu a samozřejmě děvčatům ve stáncích „Krompach sobě“..

Dále bychom chtěli poděkovat restauraci „Na Hřebenovce“ za zajištění pohoštění, obecnímu úřadu  Krompach za zapůjčení stanu a souprav pivních setů, krompašským ženám, že napekly dobroty, po kterých se jen zaprášilo, tradiční kapele GMČ ("gdo má čas“), Miloši Jirmáskovi za ozvučení a celodenní hudební doprovod a dalším a dalším......................, bez kterých by nebylo možno celou akci zvládnout a uspořádat.

Velký dík těm, kteří aktivně připravili a zúčastnili na realizace průvodu Cyrila a Metoděje, který překvapil a přinesl do Krompachu kromě jiného i důvod pořádat tyto slavnosti.

V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat Policii ČR Jablonné v Podještědí pod vedením Npor. Musila za vstřícnost a ochotu při zajišťování bezpečnosti během slavností. Jejich ochota a vstřícnost je příkladná a je důkazem dobré spolupráce policie a občanů Krompachu.

Doufáme, že jste se všichni celý den dobře bavili, oblíbené mažoretky, pouťové atrakce, historický šerm, ukázka výcviku psů kynologického spolku ze Cvikova, historická přednáška dr. Smékala, každý si mohl v celodenním programu vybrat podle svého.

Na celodenní program ještě navázal hojně navštívený program večerní, kdy v sále restaurace „Na Hřebenovce“ opět vystoupil krompašský divadelní spolek ĎAS s další úspěšnou reprízou hry Habaďůra aneb nájemníci pana Swana a večer zakončil koncert skupiny MPtři z Nového Boru

Příští rok nás čekají již jedenácté slavnosti a věříme, že se najdou krompašáci, kteří nám s nimi opět nezištně pomohou.

Máte nápady? Sdělte nám je a pomozte nám společně připravit ty nejlepší jedenácté Cyrilometodějské slavnosti 2018 v Krompachu !!!!!

 
TOPlist