aktualizováno: 31.12.2018 01:20:12 

Sdružení pro Krompach z.s.

Cyrilometodějské slavnosti 2009

Cyrilometodějské slavnosti 2009...

   

Zmoklá a přeci vydařená slavnost

 

Většina z vás si jistě všimla, že Krompach 4.července oživl a náves se zaplnila stánky trhovců. SpK  tentokrát pod záštitou obecního úřadu, pořádalo už podruhé Cyrilometodějskou slavnost s cílem navrátit kulturní a společenský život do obce, což lidé ve velké většině podpořili.

 Proběhlo několik zajímavých akcí a o všechny projevili návštěvníci zájem. Někde se sešlo pár skutečných zájemců, někde tleskaly špalíry podle silnice. Nejméně na čtyřech místech se mohli hosté občerstvit,  a také to bohatě využívali. Ke všemu tomu hrály na návsi dvě kapely, pan farář v kostele pro zájemce pronášel zajímavé úvahy,  děti soutěžily na hřišti o spoustu cen a pak je čekalo hrané divadlo, což využila i spousta dospělých.

Jelikož vystoupení mažoretek, pražských herců, dvou kapel, nákup cen a nápojů, nákup spousty pomůcek, propagace a další  nemohlo uhradit SpK jen z vlastních příspěvků, požádalo o sponzoring. Obecní úřad přispěl finanční částkou , poskytnutím některých svých prostor a el. proudu. Několik podnikatelů místních i z řad rekreantů ochotně poskytlo finanční částky na zajištění akce a mnoho občanů pomohlo různými způsoby. Dovolili připojení na el.  Proud pro některé stánky, ozvučili vystoupení mažoretek vlastními prostředky. 

 Oslavu zpestřili i místní hasiči, kteří jednak prodávali u rybníka občerstvení a v odpoledních hodinách dvakrát předvedli pro diváky zásah jednotky při hašení motorového vozidla.

Nedílnou součástí oslavy byl i stánek SpK s tématikou Krompach sobě, což byl bazar věcí od občanů a nabídka cukrovinek, které napekly místní hospodyně. A přinesly toho tentokrát  opravdu hodně , za což jim patří veliký dík.  Stánek byl také stále obsazen zájemci o něco sladkého na ochutnání a na čaj nebo kávu,  která se zde vařila. Cena za toto byla dobrovolná nebo také jen poděkování, jak se kdo rozhodl. Stejně tak tomu bylo i u pultu s dekoračními či praktickými  i nepraktickými předměty a starými knihami. Jelikož jsme podcenili v tomto bodě informovanost, chyběla zde cedulka s upozorněním, že cenu si určuje zákazník a tak mnozí přistupovali k pultu váhavě a hledali cenovky. Jiní ale přispívali do kasičky, aniž si cokoli vybrali s tím, že je to na dobrou věc. Napříště!

A tak jsme se rozhodli nikoho nejmenovat, ale poděkovat všem, kteří přišli, všem, kteří nějak pomohli či přispěli, všem,  kteří nám drželi palce a tím vlastně pomohli Krompachu. A  tak třebaže venkovní akce ukončil po poledni prudký déšť, který se několikrát vrátil, hodnotíme celou slavnost jako velmi vydařenou a obci prospěšnou, což vyplývá i z reakcí spousty návštěvníků. A nezbývá než popřát, aby vznikající tradice nezanikla a naopak, aby přibyly akce další.                                                                                   

Zdraví vás Josef  Vincík

A na závěr několik fotografií ze slavností

TOPlist