aktualizováno: 31.12.2018 01:20:12 

Sdružení pro Krompach z.s.

Cyrilometodějské slavnosti 2016

Cyrilometodějské slavnosti 2016

 

9. ročník Cyrilometodějských slavností 2.7.2016 v Krompachu

Letos v sobotu 2.7.se uskutečnil již devátý ročních Cyrilometodějských slavností. Jednotlivé akce probíhaly od 10ti hodin dopoledne až do pozdních nočních hodin. Celý den bylo co sledovat a dobře se bavit.

Slavnosti se uskutečnily pod záštitou hejtmana Libereckého kraje a ve spolupráci s Obecním úřadem a místním SDH a mnoha dalšími ochotnými spolupracovníky z řad místních občanů a rekreantů. Škoda, že tak úplně nespolupracovalo počasí a prudký déšť vyháněl návštěvníky, ale přesto byla akce úspěšná a všem zúčastněným bychom chtěli touto cestou velmi poděkovat. Zejména pak všem dobrovolníkům, kteří pomáhali jak s přípravou akce, tak i s její realizací. Zejména těm, kteří spolupracovali na zajištění elektrické přípojky pro pouťové atrakce, místnímu dětskému domovu pod vedením pí. ředitelky Stiblíkové a sousedům, kteří nezištně poskytli elektřinu a samozřejmě děvčatům ve stáncích „Krompach sobě“..

Dále bychom chtěli poděkovat restauraci „Na Hřebenovce“ a pivovaru Cvikov za zajištění pohoštění, obecnímu úřadu Cvikov a Krompach za zapůjčení souprav pivních setů, krompašským ženám, že napekly dobroty, po kterých se jen zaprášilo a v poledne již nebylo co nabízet, tradiční kapele MK3 Band Praha za ozvučení a celodenní hudební doprovod a samozřejmě naší kapele dobrovolníků GMČ („gdo má čas“).

Velký dík těm, kteří aktivně připravili a zúčastnili na realizace průvodu Cyrila a Metoděje, který překvapil a přinesl do Krompachu kromě jiného i důvod pořádat tyto slavnosti.

Velkým, velmi povedeným a do poslední chvíle utajovaným překvapením i pro nás organizátory CMS, byl nápad p. starosty Krompachu pozvat členy spolku Heinatbund Lückendorf/Oybin, který v rámci letošního výročí 700 let císaře Karla IV předvedl průvod Karla IV a jeho družiny v dobových kostýmech do Krompachu na návštěvu našich slavností.

V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat Policii ČR Jablonné v Podještědí pod vedením Npor. Musila za vstřícnost a ochotu při zajišťování bezpečnosti během slavností. Jejich ochota a vstřícnost je příkladná a je důkazem dobré spolupráce policie a občanů Krompachu.

Doufáme, že jste se všichni celý den dobře bavili, oblíbené mažoretky, pouťové atrakce, planetárium, historický šerm, kouzelnická show, historická přednáška dr. Smékala, každý si mohl v celodenním programu vybrat podle svého.

Na celodenní program ještě navázal hojně navštívený program večerní, kdy v sále restaurace „Na Hřebenovce“ opět vystoupil krompašský divadelní spolek ĎAS s další úspěšnou reprízou hry Návštěva a vyvrcholením byla podmanivá ohňová show SHŠ Garde Cvikov.

Příští rok nás čekají již desáté slavnosti a věříme, že se najdou krompašáci, kteří nám s nimi opět nezištně pomohou.

Máte nápady? Sdělte nám je a pomozte nám společně připravit ty nejlepší výroční desáté Cyrilometodějské slavnosti 2017 v Krompachu.

 
TOPlist