aktualizováno: 31.12.2018 01:20:12 

Sdružení pro Krompach z.s.

Zajímavé dokumenty-archiv

Zajímavé dokumenty..................

 

Zde jsou chronologicky dle pravděpodobného data vzniku soustředěny dokumenty, které stojí za přečtení:

Otevření hranic rozdělilo obec- MF Dnes 7.4.2008  

Článek v deníku Právo k aktuální situaci v Krompachu 7.1.2008     

Vyjádření občanů k předání silnice libereckému kraji    a vyhodnocení této podpisové akce  Informace k výsledku   

Českolipský deník o Krompachu 18.10.2007      

Dopis o zalozeni SpK starostovi Krompachu

                                                                                           

 Odkaz na stránky Strukturálních fondů EU, ze kterých je možno do roku 2013 čerpat dotace na rozvoj širokého spektra oblastí, zejména na venkově. Byla by opravdu zásadní chyba se nepokusit této možnosti využít!!!  www.strukturalni-fondy.cz/   -  opravdu stojí za přečtení !!!

                                                                                                                            

 


 

 

Vedení SpK pokládalo za správné ještě jednou zopakovat poslední pokus o obnovení komunikace a spolupráce s volenými představiteli obce. F.Audes se pokusil zorganizovat setkání předsedy SpK S.Chromce s představiteli OÚ V.Holanem,L.Krejčíkem a F.Audesem.. Setkání  se ukutečnilo v neutrálním prostředí dne 16.2.2008.

   Jednání, jehož atmosféra byla pochopitelně poznamenána předchozím rozporuplným vývojem, nakonec vyústilo v dohodu. Pokud bude tato dohoda naplněna, budou vytvořeny základní předpoklady pro dosažení základních cílů SpK:

      - zprovoznění hraničního přechodu

      -  zahájení jednání o získání dotace ministerstva životního prostředí na modernizaci a rozšíření kanalizace 

      -  rozvinutí aktivit vytvářejících předpoklady pro získání finanční podpory z Operačního programu

         česko-saské  přeshraniční spolupráce dotovaného z Evropských fondů 


   Nakolik obecní zastupitelstvo dodrží tuto dohodu brzy uvidíme. Prvním testem bude přístup představitelů obce k jednání na libereckém hejtmanství, v němž půjde o zprovoznění obecní komunikace. Zdá se, že vůle obecních zastupitelů k předání starostí o obecní komunikaci na Liberecký kraj existuje. Proto jsou zatím na místě důvody k opatrnému optimismu.Zápis z jednání 16.2. 2008 s obecním zastupitelstvem Krompachu 

TOPlist