aktualizováno: 31.12.2018 01:20:12 

Sdružení pro Krompach z.s.

Vyjádření občanů k silnici-archiv

Podpisová akce za návrat silnice libereckému kraji a reakce Obecního úřadu na její výsledek: 

1. Informace občanům Krompachu a chalupářům - podpisová akce

            Nikoli jako náznak konfrontace, ale jako významnou pomoc zastupitelstvu obce, aby mělo   opravdu objektivní přehled o názoru obyvatel Krompachu  a  rekreantů,  rozhodlo se Sdružení pro Krompach oslovit spoluobčany a položit jim k vyjádření velmi jednoduchou a srozumitelnou otázku :

 

Vzhledem ke katastrofálnímu stavu všech komunikací v obci Krompach a nedostatku finančních prostředků v rozpočtu obce,  s o u h l a s í m    s tím, aby komunikace mezi krompašským kostelem a obcí Jonsdorf byla předána do vlastnictví libereckého kraje za těchto podmínek:

-         LK provede generální opravu vozovky pokud možno současně s rekonstrukcí silnice mezi Juliovkou a krompašským kostelem, tedy v r. 2008

-         LK bude zajišťovat celoroční údržbu včetně protahování a posypu

-         Po zprůjezdnění hraničního přechodu pro motorová vozidla bude provoz na vozovce omezen pouze pro osobní a dodávková vozidla do 3.5 t a zároveň bude regulován dle potřeb obce.

 

   Tato podpisová  akce probíhala v prvních dvou prosincových víkendech, kdy Krompach byl poloprázdný, ale přesto přinesla zajímavé výsledky:

   Naše tzv. Vyjádření občanů… podepsalo  celkem   161 signatářů „napříč politickým i věkovým spektrem“, což nelze  přejít mávnutím ruky !                                               

                -  z toho je   56 podpisů, které patří trvale bydlícím, a to je silný signál(!), neboť   volit bylo před rokem 87 občanů!

   -  70 podepsaných bydlí nebo má chalupu přímo nebo nedaleko silnice  směřující z Juliovky do Jonsdorfu. Zřejmě nesdílejí přehnané obavy  z budoucího ohromného   provozu. A hlasují tak pro m e n š í  z l o!

                -  105 podpisů tedy patří těm, kteří jsou zahrádkáři nebo jezdí do obce  za  rodinou, či odpočívat…

Část chalupářů se o akci dozvěděla v Praze a svůj souhlas vyjádřili emailem. To svědčí o tom, že považují věc za důležitou. Pro občany je totiž nepochopitelné, že by někdo odmítl nabízených nejméně 10 milionů Kč a navíc je schopen vymýšlet tak průhledné obstrukce a nepřijatelné podmínky, že tím vlastně úmyslně maří jednání.

  A ještě závažnější je fakt, že tím ublíží obci i do budoucna. Nikdo nemá rád nejisté  nebo nečitelné partnery.   

   Pan starosta Václav Holan nedávno velmi uvítal výsledky tzv. Boháčovy petice, která ač  obratně sepsaná, dosáhla asi 70 ti podpisů. Navíc se část jejich signatářů  cítí oklamána, neboť ve spleti hezkých slov neobjevili past v závěrečném bodu č. 7, který svým obsahem popřel šest předchozích a obrátil význam petice.

O tom, že méně někdy bývá více, svědčí skutečnost, že o účast na naší podpisové akci  projevilo zájem i mnoho z těch, kteří podepsali předchozí  složitý elaborát, řekněme populisticky zavádějící.                                                                                                                                                                     

Jsme proto za všechny rádi, že můžeme odevzdat panu starostovi do rukou výsledky podpisové akce, které dávají zastupitelstvu přesvědčivý mandát k předání té nešťastné obecní vozovky zpět do správy libereckého kraje, zbavit se tak ohromného problému, nepřijít o peníze a věnovat se řešení dalších náročných úkolů.     

 

Spoluobčanům, kteří se podpisové akce zúčastnili, mnohokrát děkujeme!

 

V Krompachu dne 10. prosince 2007 

                                                                      Za SpK   Josef Vincík

 

 

2. Reakce Obecního úřadu na výsledek akce

 

Přátelé, to byste nevěřili, ale zase chyba…

Předali jsme podpisy s vyjádřením občanů k předání silnice libereckému kraji panu starostovi a zaznamenali jsme jeho údiv nad tím, že podepsali i signatáři tzv. Boháčovy petice. Bylo mu vysvětleno, že složitý text a zavádějící slovní výklad mnohé oklamal, kdežto krátká a jasná otázka v naší akci byla jasná i dítěti. Proto bylo tolik lidí, kteří  podepsáním našeho „Vyjádření občanů…“,  projevili svůj skutečný názor bez zbytečných zatáček.

Až potud je vše v pořádku. Ale pak se, bohužel, vynořila zaručená zpráva, že některé podpisy jsou psány jednou rukou a zřejmě bez vědomí dotyčných osob. Jelikož se jedná o tzv. „podpásovku“, vyzýváme každého, kdo má sebemenší podezření, že byl jeho nebo něčí podpis falšován, aby se neprodleně přesvědčil na Obecním úřadě nebo v restauraci Na Vyhlídce, kde leží kopie, o pravdě.

     Chápeme, že počet vašich podpisů leckoho zaskočil, ale zároveň upozorňujeme, že u předchozího elaborátu, který radnici vyhovoval, žádné pochyby nevznikly.  Pokud najatí pochybovači budou v šíření fámy pokračovat, zveřejníme celou podpisovou listinu ke kontrole všem zájemcům. Ale už to, že na to musíme reagovat, hovoří o tom, jaké metody jsou proti nám používány.

Ale, marná sláva, pokrok nezastavíš!!!

Srdečně zveme všechny občany na malou oslavu otevření hranic dne 21.12.2007 v 10.00 hod. na hraniční přechod do Jonsdorfu.

 

 

V Krompachu, 11.12.2007                                          za SpK  Josef Vincík

TOPlist